Vår hantering av personuppgifter (GDPR)

  • De uppgifter vi samlar används endast i faktureringsyfte. 
  • De kategorier som berörs av denna policy är kunder samt leverantörer.
  • Tidsgränsen av denna hantering styrs av bokföringslagen och finns därmed arkiverat i 7år. Därefter raderas kundens/leverantörens uppgifter. Om du som kund önskar bli borttagen tidigare vänligen kontakta oss.
  • Vi som hanterar era personuppgifter heter Madlen Sandbom (delägare) samt Jenny Eriksson (delägare) som finns att nås på tel. 070-7910594